PROJE HAKKINDA

2019 yılında Akademik Düşünce Enstitüsü tarafından kent tarihini araştırmak ve turizme katkıda bulunmak için öz kaynaklarla başlatılan Seyyah Türkiye Projesi, 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın GPDP 2020-1 Programı kapsamında hibe almıştır. Projenin öncelikli amacı, gençlerin yaşadığı kentin tarihine yönelik farkındalığını artırmak, gözlem ve aktarım kabiliyetini geliştirmek, gençlerin kent tarihi alanında akademik çalışmalar yapmasını ve seyahatnameleri okumasını teşvik etmek ve uygulama aracılığıyla Türkçe hem İngilizce içerik yazabilen bireyler olmasına katkıda bulunmaktır.

Proje Amacı

Projenin 3 ana amacı bulunmaktadır. Projenin birinci amacı, projeye katılan gençlerin yaşadığı kentin farkında olan gözlem ve aktarım kabiliyeti gelişmiş Türkçe hem İngilizce içerik yazabilen bireyler olmasını teşvik etmektir. Projenin İkinci amacı, 81 ilde kent tarihini araştırarak ortaya çıkan sonuçları mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak kamuya sunmak bu vesileyle kentlerin hafızasını canlı, erişilebilir ve öğrenilebilir kılmaktır. Projenin üçüncü amacı ise, proje sürecinde oluşan veri tabanını gezi rehberi olarak ücretsiz kullanıma açarak turizmine katkıda bulunmaktır.

Proje Kısa Özeti

Seyyah Türkiye Projesi kapsamında, seyyahlar yaşadıkları şehrin tarihini araştıracak, araştırma sonuçlarını mobil uygulama üzerinden incelenmesi için Enstitümüze bağlı KETAM’a gönderecektir. KETAM, araştırma sonucuna göre içeriğe puan verecek ve verilen puanlarla oluşan Ayın Seyyahları ve Yılın Seyyahları listesinde dereceye girenlere hediye kitap ve promosyon ürün verilecektir. Araştırma sonuçlarının oluşturacağı veri tabanı halkın erişimine ücretsiz açılacak, bu yönüyle mobil uygulama bir gezi rehberi hizmeti sunacaktır. Ayrıca proje kapsamında düzenlenecek sempozyum, projenin bilim dünyasında özgün ağırlığını da arttıracaktır.

Proje Etkinlikleri

1- Seyyah Türkiye Projesi Proje Başlangıç Oryantasyon Semineri: Proje kapsamında gerçekleştirilecek ilk etkinlik Seyyah Türkiye Projesi Oryantasyon Seminerleri olacaktır. Kovid-19 salgını nedeniyle, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek seminerler, düzenli bir periyodda gerçekleştirilecek, seminer kayıtları Youtube üzerinden yayına açılacaktır 2- Stüdyo Kurulumu ve Video İçerik Üretimi: Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği, projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hizmet alımını sınırlamak için Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri öncelikli olmak üzere Genç Gönüllüler Platformu üzerinden yapacağı duyuruya başvuran veya bireysel olarak gönüllü katılım gösteren bir ekiple sık ziyaret edilen mekânlar, önemli tarihi ve kültürel yerler ve bugün varlığını sürdürmeyen mekanlar hakkında kısa belgeseller çekecektir. 3- Modern Seyyah Söyleşileri: Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı fazla olan modern seyyahlarla Gençlik Merkezi koordinasyonuyla düzenlenecek söyleşilerle gençlerin projeye ilgisini arttırmak hedeflenmektedir. 4- Ayın Seyyahları ve Yılın Seyyahları: Mobil uygulama üzerinden gönderilen içerikler, koordinatör tarafından Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi’ne iletilecek ve sonuca göre içerik ret, düzeltmeli onay veya doğrudan onay verilerek yayımlanacaktır. Onaylanan Türkçe içerikli mekân bilgileri için 5 puan, İngilizce içerikli mekân bilgileri için 10 puan iki dil birlikte içerik gönderenler için 20 puan verilecektir. Tarihi yer hakkında az bilinen veya bilinmeyen bir içeriğin gönderilmesi durumunda ise ek 20 puan verilecektir. Ayrıca yayınladıkları gezi yazılarından gelen her beğeni, seyyaha 1 puan getirecektir. Bu puanlama çerçevesinde aylık olarak oluşturulan Ayın Seyyahları listesinde bulunan ilk on seyyaha seyahatnamelerden seçilen bir kitap ve proje için hazırlanan kalem ve promosyon ürünleri ödül olarak verilecek, Yılın Seyyahları listesinde ise ilk 10 seyyaha ise seyahatname setlerinden oluşan kitap seti ve promosyon ürünler hediye edilecektir. 5- Göbeklitepe'den Bugüne: Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu: Seyyah Türkiye projesine akademik değer katmak, gençlerin bilimsel araştırma tekniklerini ve akademik yazımı öğrenmesini sağlamak için ayrıca proje sonunda gerçekleştirilmesi sebebiyle proje sonuç raporuna da ışık tutabilmesi için 4-5 Eylül 2021 tarihinde Samsun’da Uluslararası Göbeklitepe’den Bugüne Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu düzenlenecektir.

Hedef Gruplar / Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etkiler

Proje kapsamında modern seyyahlık ve bilimsel araştırma teknikleri seminerleri internet üzerinden verilecek, kayıtlar ise Youtube kanalında erişme açık olacaktır. Proje gönüllüleri gençler, bu seminerlerle gözlem, araştırma teknikleri ve aktarım gibi yetilerini geliştirecek, yaşadıkları kentin farkına varacaktır. Projeye gönüllüsü her genç ve mobil uygulamanın bireysel kullanıcıları, uygulamanın mekan ekleme ve gezi yazısı yazma özellikleri sayesinde modern seyyah olmaya ilgi duyacaktır. Ayın seyyahları ve yılın seyyahları yarışmaları, hem gençlerin modern seyyahlık serüvenlerini teşvik edecek hem de ödül olarak kazandıkları seyahatnameler öğrenim süreçlerine katkı sunacaktır. Proje sürecinde gençler, ekleyecekleri mekanların fotoğraflarını, videolarını çekecek ve bu yönüyle de fotoğrafçılık ve video içerik üretimi alanlarında tecrübe kazanacaktır.

Proje Somut Çıktıları

Projenin amaçları çerçevesinde 5 ana faaliyet gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında proje sonunda ön gördüğümüz somut çıktılar: 1)Yaşadığı kenti ve coğrafyayı tanıyan, bu konudaki araştırmalarını yazıya döken genç modern seyyahların çıkması. 2)Araştırma sonuçlarının mobil uygulamamız aracılığıyla oluşturulacak gezi rehberi sayesinde güvenilir, erişilebilir ve kalıcı bir bilgi kaynağı sunması.