Seyyah Türkiye Projesi’nin çalışmaları 2018 yılında Akademik Düşünce Enstitüsü tarafından 81 ilde kent tarihini araştırmak ve kent turizmine katkıda bulunmak için öz kaynaklarla başlatılmıştır. Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın GPDP 2020-1 destek programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje Amaçları

  1. Projeye katılan gençlerin yaşadığı kentin tarihine yönelik farkındalığını artırmak, gözlem ve aktarım kabiliyetini geliştirmek, gençlerin kent tarihi alanında akademik çalışmalar yapmasını ve seyahatnameleri okumasını teşvik etmek ve uygulama aracılığıyla Türkçe hem İngilizce içerik yazabilen bireyler olmasına katkıda bulunmak.
  2. Kent tarihini araştırarak ortaya çıkan sonuçları mobil uygulamamız aracılığıyla ücretsiz olarak kamuya sunmak bu vesileyle kentin hafızasını canlı, kolay erişilebilir ve öğrenilebilir kılmak.

Posted in Duyurular